Website Banner
รีแพร์ โดยดร.นพ.ชาญชัย  ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
สถานพยาบาลจุฬาเวชคลินิกเวชกรรม (สำโรง สมุทรปราการ)
ราคา 15,000 บาท


รีแพร์ คือ อะไร

               การทำรีแพร์เป็นการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอดให้กระชับขึ้น เป็นการสร้างความมั่นใจและเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ดีขึ้น
 
รีแพร์กับการรักษา
                1. ในรายที่คลอดบุตร ซึ่งอาจทำให้กล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดหย่อนยานและกว้างขึ้น
                2. เนื่องจากอยู่กับคู่สมรสเป็นเวลานาน อาจทำให้ขาดความกระชับของช่องคลอด
                3. เกิดอาการปัสสาวะเล็ด ซึม หรือกลั้นปัสสาวะไม่อยู่จากการไอหรือจาม
                4. การหย่อนยานของมดลูก ซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดท้องเวลามีเพศสัมพันธ์

ขึ้นตอนการทำรีแพร์
                1. งดน้ำและอาหารก่อนทำการผ่าตัดอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
                2. ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสูติ-นรีแพทย์
 
                
                                              ราคาฝากครรภ์ครั้งแรก เริ่มต้นที่ 1,500-2,000 บาท


รับเฉพาะผ่าคลอด เหมาจ่าย 22,000 บาท ผ่าคลอด รพ.วิภาราม-ชัยปราการ 4 วัน 3 คืน
 (ห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,000 บาท)

หมายเหตุ ตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง (กรุณาโทรสอบถามตารางแพทย์ก่อนค่ะ 027582501 ถึง 4)

เหตุผล4ประการ ทำไมต้องคุณแม่ต้องฝากครรภ์

1. เวลาคุณแม่มาฝากครรภ์ คุณแม่จะได้รับข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ จนถึงระยะหลังคลอดบุตร เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์ สรีระและร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป คุณแม่มือใหม่บางท่านอาจเกิดความไม่เข้าใจ และเป็นกังวลกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แพทย์ผู้ดูแลรับฝากครรภ์ จะให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

2. ในการฝากครรภ์ คุณแม่จะได้รับการประเมินอย่างละเอียด ถึงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ ในกรณีที่คุณแม่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแพทย์ผู้ดูแลจะอธิบายและแนะนำแนวทางในการป้องกันภาวะต่างๆเหล่านั้นต่อไป

3. สำหรับคุณแม่ที่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คุณแม่ทราบหรือไม่ว่า มีบางโรคที่ความรุนแรงของโรคจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ ในการฝากครรภ์ แพทย์จะคอยดูแลและการให้การรักษาภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะของการตั้งครรภ์

4. เหตุผลสุดท้ายที่คุณแม่ควรมาฝากครรภ์ก็เพื่อที่จะให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากภาวะแทรกซ้อนใดๆ


จุฬาเวชคลินิกเวชกรรม (ถ.เทพารักษ์ กม.0.5 สำโรง สมุทรปราาการ)
รับฝากครรภ์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดร.นพ.ชาญชัย ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ 
ติดต่อสอบถาม 02-758-2501 ถึง 4 
ราคาฝากครรภ์ครั้งแรกเริ่มต้น 1,500-2,000 บาท                                 
10 ประโยชน์ของการอัลตร้าซาวด์ (M&C แม่และเด็ก)
การอัลตราซาวด์ในช่วงตั้งครรภ์ ถือว่าเป็นการตรวจที่ปลอดภัย มีประโยชน์ อย่างน้อย ๆ ก็มี 10 ประการ ดังนี้

          1.ดูเพศของทารก

          2.ใช้ดูว่ามีครรภ์แฝดหรือไม่

          3.ทำให้ทราบอายุครรภ์ที่แท้จริง ซึ่งจะมีความแม่นยำสูงเมื่อทำในช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือน ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคุณแม่ที่จำวันที่มีประจำเดือนครั้งสุดท้ายไม่ได้ หรือประจำเดือนมาไม่ปกติ

          4.ดูว่าการตั้งครรภ์อยู่ภายในโพรงมดลูกหรือไม่ มีการตั้งครรภ์นอกมดลูกหรือครรภ์ไข่ปลาอุกหรือไม่

          5.ประเมินน้ำหนักและการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

          6.กรณีมีเลือดออกทางช่องคลอดในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ การอัลตราซาวด์จะทำให้รู้ว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ โดยการใช้อัลตราซาวด์ดูว่า หัวใจของเด็กยังเต้นอยู่หรือไม่ ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 6 สัปดาห์

          7.ใช้ตรวจความผิดปกติของตัวเด็ก วินิจฉัยความพิการทางร่างกายแต่กำเนิดของทารก ประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ โดยการดูการเคลื่อนไหว การหายใจของทารก วินิจฉัยภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิด เป็นต้น

          8.ใช้ดูปริมาณน้ำคร่ำว่ามีน้ำคร่ำน้อยเกินไปหรือมากเกินไปหรือไม่ ซึ่งทั้ง 2 ภาวะนี้มีอันตรายแก่ทารกทั้งคู่

          9.ใช้ดูตำแหน่งของรกว่ารกเกาะต่ำหรือไม่ ถ้ารกเกาะต่ำ เช่น เกาะตรงปากมดลูก เวลาคลอดปากมดลูกจะเปิดทำให้มีการตกเลือดได้ ถ้ารกเกาะต่ำมากอาจต้องคลอดโดยการผ่าตัด

          10.ประเมินความยาวของปากมดลูกในกรณีที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด ประเมินส่วนนำในการคลอดของทารก เช่น ท่าหัว ท่าก้น เป็นต้น
 

ตัวอย่างอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ (ขออนุญาตรูปภาพด้วยค่ะ)


Current Pageid = 29